ABD’de son dönemde Demokrat Partinin başkan adaylığını, rakibi Barack Obama’ya kaptıran Hillary Clinton ile tartışılmaya başlayan “liderlik ve cinsiyet” ilişkisi ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına da konu oldu. PEW araştırma kuruluşunun yaptığı Sosyal ve Demokratik Eğilimler anketinin sonuçlarına göre, Amerikalılar bir liderde değer verdikleri en önemli ölçütler olan zeka ve dürüstlük gibi kişilik özellikleri bakımından kadınların erkeklerden üstün olduğunu düşünüyor. Ancak soru “Kadınlar mı erkekler mi daha iyi lider olur” şeklinde sorulduğunda yanıtlar çelişkili geliyor.

Bu çerçevede ankete katılan Amerikalıların yüzde 6’sı kadınların daha iyi lider olacağını düşünürken, yüzde 21’i erkeklerden yana görüş bildiriyor. Katılımcıların yüzde 69’u ise “her ikisi de” yanıtını veriyor. Anketin ortaya çıkardığı bu çelişkinin modern toplumun içinde bulunduğu “cinsiyet ve liderlik” konusundaki daha geniş bir çelişkiyi doğrudan yansıttığı yorumu yapılıyor. Buna göre, ankete katılan Amerikalıların çoğu erkekler kadar iyi eğitim alan kadınların, “en üstte” boy gösterememelerinin nedenlerinin “cinsiyet ayrımcılığı, değişime karşı direnme ve sadece kendilerine çalışan ‘erkekler kulübü'” olduğunu düşünüyor.

Araştırma çerçevesinde bir liderde bulunması gereken özellikler olarak sıralanan sekiz başlığın yedisinde kadınların ya erkeklerden üstün olduğunun ya da eşit olduğunun düşünüldüğü ortaya çıkıyor.Amerikalılar bir liderde en çok önem verdikleri özellik olarak niteledikleri “dürüstlükte” ve ikincil önemde gördükleri “zeka”da kadınların açık ara önde olduğunu düşünüyorlar. “çalışkanlık” ve “hırs” başlıklarında kadınlar ve erkeklerin eşit olduğunu düşünen katılımcılara göre, erkekler “kesinlik” konusunda kadınları geride bırakıyor.

Diğer yandan, liderlik için aranan özelliklerden biri olan “şefkate” kadınların daha fazla sahip olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 80. Katılımcıların yüzde 47’si kadınları, yüzde 28’i erkekleri daha sempatik bulurken, kadınların erkeklere göre daha yaratıcı olduğunu düşünenler yüzde 62 oranında.Araştırmanın genel sonuçları, verilen yanıtlar bağlamında kadınların galip çıktığını gösterse de, “oyunun nihai galibi yine de erkekler” oluyor.

Liderlik bağlamında iki cinsiyet arasında bir değerlendirme yapıldığında, katılımcılar kadınların özellikle kamu sağlığı ve eğitim gibi toplumsal konularda daha başarılı olacağına inanıyorlar. Diğer yandan erkeklere suçla mücadele, kamu güvenliği, savunma ve ulusal güvenlik konularında daha çok güveniliyor.ABD’de üniversite öğrencilerinin yüzde 57’sini, tıp ve hukuk bölümlerinin hemen hemen yarısını kadınlar oluşturuyor ve işletme alanında yüksek lisans yapan 10 öğrenciden en az 4’ü kadın. Kadınlar aynı zamanda özel sektördeki iş gücünün yüzde 46’sını ve yöneticilerin de yüzde 38’ini temsil ediyor.

Ancak istatistiklere göre kadınlar şirketlerin ya da siyasi kademelerin başına erkeklere oranla daha az gelebiliyor. Zira ABD’de şirket CEO’larının sadece yüzde 2’si kadın. Siyasi arenada ise, Temsilciler Meclisinin yüzde 17’sinde, Senatonun yüzde 16’sında ve yine valililiklerin yüzde 16’sında kadınlar hakim.

Ankete katılan Amerikalıların yüzde 52’si ABD’nin üst makamlar için bir kadını seçmeye hazır olmadığını düşünüyor, yüzde 43’ü ise siyaset sahnesinde kadınların erkekler tarafından geriye itildiği görüşünde. Anketin ortaya koyduğu diğer sonuçlara göreyse kadınlar erkeklerden daha “çıkarcı”, erkekler ise daha “kibirli ve inatçı” bulunuyor.