Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Stratejik Araştırma Merkezleri’ni konu alan önemli bir rapor yayınladı. TASAM Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Murat Bilhan’ın hazırladığı raporda stratejik araştırma merkezleri tüm boyutlarıyla inceleniyor.

Raporda ülkemizdeki stratejik araştırma merkezleri Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Dönemi olarak ele alındıktan sonra mevcut durum hakkında geniş bilgiye de yer veriliyor.

Stratejik araştırma merkezlerini inceleyen raporda yabancı ülkelerdeki modeller de ele alınıyor; ABD, Almanya, Rusya gibi önemli ülkelerdeki araştırma merkezlerinin yapıları ve işleyiş şekilleri hakkında bilgi veriliyor.

Türkiye’deki stratejik araştırma kurumlarının yabancı muhataplarıyla ilişkilerinin incelendiği raporda ayrıca bu kurumların kamuoyu, medya ve üniversiteler ile yürüttükleri ilişkilere de geniş yer veriliyor.

Stratejik Araştırma Merkezleri raporunun tam metnine şu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.tasam.org/pdf/30_rapor.pdf