TASAM’ın proje koordinatörlüğünü yürüttüğü “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi, ülkemizin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı tarafından da destekleniyor.
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili olarak kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kısmen kamuoyuna yönelik olarak gerçekleştirilecek çok boyutlu stratejik etkileşim projesi Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün himayelerinde gerçekleştirilecek.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un verdiği bilgiye göre “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin detayları şöyle:

Projenin Amacı:

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi”nin amacı, 2023 yılında dünyadaki gelişmelere paralel olarak, dış politika, güvenlik, siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyo-kültürel alanlarda Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında geniş kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak, Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılında Türkiye’nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmaktır. Projenin hedef kitlesi; resmi kurumlar, ekonomi çevreleri, araştırma kurumları, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, uzmanlar, öğrenciler ve konuya ilgi duyan diğer kesimlerdir.

Projenin Hedefi:

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” konulu kongrede, yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda; 2023 dünyasına ve Türkiye’nin dünyadaki yerine bugünden projeksiyon tutarak vizyon oluşturmak, hedefleri saptamak, stratejiler geliştirmek ve oluşturulan politikaların uygulamasını sağlayacak zeminin sağlamlaştırılması konusunda öneriler sunmak öncelikli hedeftir.  Ayrıca belirlenen vizyon, hedefler, stratejiler ve politikaların ilgili illerde yapılacak çalıştaylarla tüm Türk halkı tarafından benimsenmesi sağlanacak ve Türkiye’ye yeni bir dinamizm kazandırılacaktır.

Projenin aşamaları;

TSV2023 HAZIRLIK ÇALIŞTAYLARI
(15-19 Eylül 2008, İstanbul)

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 KONGRESİ
(15-17 Ekim 2008, İstanbul)

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 ÇALIŞTAYLARI
( Kasım 2008 – Haziran 2009, Türkiye’nin 81 İli )

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: www.tasam.org