Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’de Türkiye’nin nasıl bir vizyona sahip olması gerektiği konusunda öneriler geliştirmek, bu vizyona ulaşmak için belirlenecek hedefler ve uygulanacak politikalar hakkında geniş kapsamlı bir tartışma ortamı yaratmak ve Türkiye’nin güçlü ve saygın bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi” hazırlık çalıştaylarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

TASAM Genel Merkezi’nde yapılan üçüncü çalıştayda, 2023 yılında Türkiye’nin nasıl bir siyasal sisteme ihtiyacı olduğu konusu tartışıldı.

“2023’de Türk Siyasal Sistemi” başlıklı çalıştaya; Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Vural Altın, emekli Büyükelçi Murat Bilhan, Doç. Dr. Emre Bağçe, Doç. Dr. Hikmet Kırık, Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk, Dr. Abdullah Özkan ve Orhan Pak katıldı.

Türk siyasal sisteminin masaya yatırıldığı çalıştayda, siyasal sistemimizin sorun alanları ve çözüm önerileri tartışıldı. Seçim sistemi, siyasal parti düzeni, siyasal yolsuzluk, siyasal kültür, siyasal meşruiyet, Başkanlık sistemi ve sivil toplum kuruluşlarının siyasete etkileri gibi önemli konuların görüşüldüğü çalıştayda, önümüzdeki ay yapılacak kongre için gerekli bilimsel hazırlıklar da ele alındı.