Leipzig Üniversitesi ve Stockholm School of Economics tarafından gerçekleştirilen ve 22 ülkeden yaklaşık 1100 sektör profesyonelinin katıldığı “Avrupa İletişim Araştırması 2007”nin sonuçları, iletişim sektöründeki değişim ve gelişimi tüm açıklığıyla ortaya koydu.

Araştırmanın sonuçlarına göre; iletişim yönetiminin çerçevesi giderek değişiyor, online iletişim, sosyal medya ve mobil iletişim kanalları etkinliklerini arttırmaya devam ediyor.

Avrupa çapında günümüzde geçerli olan ve gelecek 10 yıl içinde iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler alanında yaşanacak geniş çaplı değişimlerin neler olabileceğinin sorulduğu araştırmaya, mesleki deneyimi en az 10 yıl ve yaş ortalaması 41 olan, 1087 sektör profesyoneli katıldı.

Kamu ve özel kurumların iletişim departmanlarında, halkla ilişkiler ajanslarında çalışan katılımcılara göre, günümüzde Avrupa’da öne çıkan iletişim yönetimi disiplinleri ve uygulamaları sırasıyla şöyle:

1) pazarlama / marka ve müşteri iletişimi,
2) kurumsal iletişim,
3) kriz / konu yönetimi,
4) iç iletişim ve değişim yönetimi,
5) kamusal işler / lobicilik.

Aynı katılımcı grubuna göre gelecek 10 yıl içinde Avrupa’da öne çıkacak iletişim yönetimi disiplinleri ve uygulamaları ise şunlar:

1) kurumsal iletişim,
2) pazarlama / marka ve müşteri iletişimi,
3) iç iletişim ve değişim yönetimi,
4) kriz / konu yönetimi,
5) topluluk ilişkileri.

“Avrupa İletişim Araştırması 2007”nin diğer sonuçlarına göre; katılımcılar iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler stratejilerinde gelecek 10 yılda öne çıkacak konu başlıklarını şöyle sıralıyorlar: 

1) Sosyal medya ve dijital gelişmelere ayak uydurabilmek (%48.9),
2) İş stratejisi ve iletişim yönetimini bir arada etkin yönetebilmek (%45.6),
3) Otantik iletişim stratejileri sayesinde güven oluşturmak ve bu güveni sürdürebilmek (%43.4),
4) Aktif hedef kitlelerin “iletişimde şeffaflık” talebine cevap verebilmek (%36.3),
5) İletişim yönetiminin kazandığı değeri değerlendirebilmek ve gösterebilmek için yeni yöntemler yaratabilmek (%31.4).

“Avrupa İletişim Araştırması 2007”nin tam metnine şu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: http://www.siyasaliletisim.org/pdf/avrupailetisimarastirmasi%202007.pdf