Polis-Vatandaş ilişkilerinde empatik iletişim

POLİS VATANDAŞ İLİŞKİLERİNDE EMPATİK İLETİŞİM: BİLGİNİN İLGİYE, ANTİPATİNİN SEMPATİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ SANATI Doç. Dr. Metin IŞIK,  Arş. Gör. Ebru AKBABA Bilindiği üzere toplu halde yaşama güdüsü insanın doğasından gelen zaruri bir ihtiyaçtır. Toplu halde yaşamanın...
Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21

Sürdürülebilir Kalkınma ve Gündem 21

      Dünyanın araçsallaşması ve kaynakların hesapsızca tüketilmesi, yok edilmesi sorunu insanlığın çözmesi gereken en temel sorun olarak kendini hissettirmeye başlamıştır. Ne zaman ki, insanların doğa üzerindeki egemenliği ve kaynak israfı doğanın dönüştüremeyeceği...