TASAM’ın gerçekleştirdiği  Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023  Projesinin açılış kongresi yoğun bir katılımla İstanbul Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde 15 – 17 Ekim 2008 tarihlerinde yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’nin himayesinde olan projenin açılış kongresine  hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU katıldı ve kongrede açılış konuşması yaptı. Çok sayıda kurumu temsilen  üst düzey bürokratlar ve mülki amirlerin yanı sıra, siyaset ve iş dünyasından da çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Bakanı Mustafa Said YAZICIOĞLU  kongrenin açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında Türkiye’nin, örnek alınması gereken bir model olacağını ifade etti. Konuşmasında Devlet Bakanı YAZICIOĞLU, Türkiye’yi 2023 yılına hazırlamak için üzerlerine düşen vazifeler olduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, “Türkiye genç nüfusa sahip bir küresel aktör olarak, hem bölgesel sıkıntıların çözümünde uzlaştırıcı bir güç, hem de örnek alınması gereken bir model olmalıdır” dedi.

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY da konuşmasında, “Gelişen ekonomimizi ve potansiyelimizi kullanıp cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, güç ve adalet temelinde medeniyet değerleri ile donanmış çok daha güçlü bir Türkiye görmek için çabalıyoruz” dedi. Bu konuda çok az sayıda çalışmanın mevcut olduğuna değinip 2023 vizyonuna ilişkin Kültür Bakanlığı, TÜBİTAK ve ASAM’ın yaptığı çalışmalara da atıfta bulunan Başkan ŞENSOY, “TASAM olarak ortaya koyulan bu proje ile konunun teferruat içinde kaybolması yerine daha pratik ve anlaşılabilir politikaların genel hatlarıyla ortaya çıkarılması ve çıktıların karar verici mercilere sunulmasını asıl amaç olarak belirledik” dedi.

Kongrenin birinci gününde projenin 6 ana temasına uygun olarak “2023’te Uluslararası Sistem, Türkiye ve Dış Politika Açılımları”, “Yeni Güvenlik Anlayışları ve Türkiye’nin Değişen Güvenlik Politikası”, “Türkiye’nin Tarihi ve Kültürel Derinliğini Çağın Ötesine Taşıyacak Değerler” konulu oturumlar gerçekleştirildi. Kongrenin ikinci gününde de “Türk Siyasal Sistemi: Bilanço ve 2023 İçin Perspektifler”, “Türkiye’de Eğitim, Bilim ve Teknoloji Politikaları” ve “Ekonomik Hedefler” konu başlıklarında konuşma ve tartışmalara yer verildi.

TASAM tarafından hazırlık çalıştayları, Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Kongresi’nde ele alınan altı  ana temanın tebliğleri ve diğer toplantı ve çalışmalardan oluşan birikim 6 ana temaya uygun raporlar haline getirilecek. Bu raporlar ve 81 ilde düzenlenecek 100 çalıştay ile ülke genelinde Türkiye’nin 2023 vizyonunun oluşturulması amaçlanıyor.