“Halkla ilişkilerin değişen anlamı içerisinde şeffaf yönetim anlayışı önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle tüm kamuoyunu ilgilendiren toplantılar ve bu toplantılarda alınan kararlar konusunda medya aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmek hem kamuoyu tarafından talep edilmekte hem de şeffaflık anlayışı içinde buna gerek duyulmaktadır.

Bilgilendirme için genellikle basın toplantısı yöntemi tercih edilmektedir. Konunun ve kararların etki alanı genişledikçe basın toplantısının da önemi artmakta, bu nedenle de medyanın yoğun bir ilgisiyle karşılaşılmaktadır. Oysa bu toplantıları düzenleyenler ya her soruya yanıt vermezler ya da verdikleri yanıtlarda net olmazlar. Elbette bunun yönetim tarafından haklı gerekçeleri vardır.İşte burada net yanıtların alınmaması nedeniyle basın toplantısı yalnızca bir “gösteri”ye dönüşmekte ve kamuoyunun bilgilenmesi varsayımı da “yanılsama” olarak kalmaktadır…”

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nuran Yıldız’ın, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu’nda sunduğu “Halkla İlişkilerde Medya ve Kamuoyunu Bilgilendirme Yanılsaması” başlıklı bildiriyi dikkatlerinize sunuyoruz.

Bildirinin tam metnine şu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.siyasaliletisim.org/pdf/NURANYILDIZINMAKALESI.pdf