“Seçim, bir kamu görevini yürütecek kişi veya kurulun, ilgili seçmenlerce, çok sayıda aday arasında yapılacak tercihlerle belirlenmesidir. Daha farklı bir tanıma göre ise seçim olgusu, yönetilenlerin yönetenleri belirlemesiyle sonuçlanan hukuksal yöntemler ve işlemler bütünü olarak tanımlanabilir. Bilindiği üzere özellikle Fransız İhtilali’nden sonra halkın egemen olduğu demokratik sistemlerin oluşum süreci başlamış, halk her geçen gün kendi istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirecek yönetimleri yine kendilerinin belirledikleri sistemle iktidara getirme yolunda adımlar atmıştır. XIX. yy’ın yaygın akımlarından milli egemenlik ve demokrasi de bugünkü yönetim ve seçim sistemlerini belirleyen temel zemini oluşturmuştur. Artan nüfus ve toplumlar içinde farklılaşan düşünce grupları halkın birebir yönetime katılmasını imkansız kılan başlıca özelliklerdir. Bu nedenle, halkın egemenliğini doğrudan değil de seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı temsili demokrasi uygulamaları günümüzdeki modern demokratik sistemlerin başlıca özelliğidir. Burada değinilmesi gereken ve bu çalışmanın da amacını oluşturan temel sorun, bu ‘’seçim’’ şeklinin nasıl olacağı, seçim sisteminin uygulanacak topluma en uygun ve verimli olacak şekilde nasıl uyarlanacağıdır…”

 

Siyasal İletişim Enstitüsü araştırma stajyeri Müge YÜCE’nin hazırladığı
SEÇİM SİSTEMLERİ, TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI VE ORTAYA ÇIKAN İKTİDAR YAPILARI başlıklı makalenin tam metnine, aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz: