“İletişim bilimcilerin, pedagogların ve eğitim planlamacılarının sık sık kullandıkları “medya yetkinliği” (medya okur-yazarlığı) kavramı, ilk bakışta soyut, çok anlamlı ve anlaşılması güç bir kavram olarak görülmektedir. “Medya yetkinliği” kavramı, medyanın erişim alanının genişlemesiyle önem kazanmaya başlamış, pedagoglar, medyayı çocukların ve gençlerin toplumsallaşma sürecinde tehlikeli olarak görmüşler, denetim yönelimi içinde olmuşlar ve medyadan kaynaklanan sorunların aşılması için koruma amaçlı pedagoji çalışmalarının geliştirilmesini önermişlerdir…”

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi ve Siyasal İletişim Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Füsun Alver’in “medya yetkinliği”ni ele alan bu önemli makalesinin tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

MEDYA YETKİNLİĞİNİN KURAMSAL TEMELLERİ