Bu makalede, seçmen tercihini etkileyen değişkenler, seçmen tercihini konu edinen bir dizi akademik ve bilimsel araştırmalar çerçevesinde, ekonomik ve ekonomik olmayan değişkenler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Ekonomik değişkenlerin çeşitli açılımları ekonomik oy verme teorisi çerçevesinde açıklandıktan sonra Türkiye’deki seçmenin, bu teori çerçevesinde sergilediği tutum, çeşitli çalışmalar yardımıyla değerlendirilmiştir. Ekonomik olmayan değişkenler, parti kimliği, toplumsal bölünmeler, değerler ve sosyo-demografik değişkenler olarak ifade edilmiştir. Değerler, güncel sorunlara yaklaşım, dindarlık düzeyi ve etnik kimlik olarak, sosyo-demografik değişkenler ise, yaş, cinsiyet ve eğitim olarak kabul edilmiş ve bu değişkenler yardımıyla Türk seçmen profili analiz edilmeye çalışılmıştır.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Gülay ERCİNS’in fakülte dergisinde yayınlanan Türkiye’deki seçmen davranışı inceleyen makalesinin tam metnine, aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

TÜRKİYE’DE SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERE BAĞLI OLARAK
DEĞİŞEN SEÇMEN DAVRANIŞI