“Bu makale kapitalizmin insan, toplum, bilgi toplumu, toplum gelişmesi,

uygarlaşma, demokratikleşme ve etik gibi kavramlaştırmalarla önde gelen

varsayımlarını gerçek yaşam pratikleri ışığında irdelemekte ve gerçeğin egemen açıklamalardan çok farklı olduğunu, aslında kapitalist sistemin ABD’de ve dünyadaki uygulamalarının insan ve toplum için kriz yarattığını belirtmektedir. Makale demokratik kendi kendine yönetimde ABD sisteminin egemen uygulamalarının istenmeyen bir kriz yarattığı kuramsal varsayımını destekleyen bir tartışma sunmaktadır…”

Dan Schiller’in daha önce “İletişim” dergisinde yayınlanan makalesini Aytül Tamer ve Esra Keloğlu İşler’in çevirisiyle ilginize sunuyoruz.

Makalenin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

 

İletişim ve Kriz: Enformasyona Dayalı Kapitalizm ve Kontrol Devleti