“Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde siyasal iktidarın belirlenmesinde seçmen davranışı en önemli faktördür. İktisat Teorisinde siyaset – ekonomi ilişkilerini irdeleyen araştırmaların önemli bir bölümüne göre seçmen davranışları kişisel çıkar güdüsü ile belirlenir. Buna göre siyasal iktidarların cari ve geçmiş dönem performanslarını değerlendiren seçmenler kendilerine en çok fayda sağlayan ve temel iktisadi sorunların üstesinden gelebilen partilere oy verirler.Bu çalışma, seçmen davranışı ile ekonomik performans arasındaki ilişkilerin teorik temellerini analiz etmekte ve konuyu Türkiye özelinde
incelemektedir…”

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Sayın Dr. Levent Çinko’nun daha önce Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nde yayınlanan bu önemli çalışmasının tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SEÇMEN DAVRANIŞLARI İLE EKONOMİK PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TEORİK TEMELLERİ VE