“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin il çalıştaylarının ikincisi Muğla’da gerçekleştirildi. Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda; uluslar arası ilişkiler, uluslar arası güvenlik, siyaset, kültür, ekonomi ve bilim/eğitim/teknoloji konularında detaylı sunumlar yapıldı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Emekli Büyükelçiler Murat Bilhan ve Ali Engin Oba, Prof. Dr. Vural Altın, Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk ve Dr. Abdullah Özkan, Muğla’daki çalıştayda sunum yaptılar ve izleyicilerden gelen soruları yanıtladılar.

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesinin siyaset bölümünün sunumunu yapan Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Dr. Abdullah Özkan siyasal sistemimiz, siyasal kültürümüz ve siyasal partilerimizle ilgili sorunlara dikkat çekerek, ülkemizin demokratikleşmesinin önündeki engellere vurgu yaptı.

Siyasal İletişim Enstitüsü’nün ülkemiz için çok önem arzeden “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesine bilimsel katkısı önümüzdeki günlerde başka illerde yapılacak çalıştaylarda da devam edecek. SİE’nin uzmanları ve bilim kurulu üyesi akademisyenleri, Türk siyasetindeki sorunları ve çözüm önerilerini illerimizin kamu yöneticileri ile paylaşacak.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesi ile ilgili daha fazla bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tasam.org/index.php?altid=2815