“17 Şubat 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’da faaliyet gösteren siyasi partilerin kullandıkları siyasal iletişim araçlarını incelemeden önce, bu ülkenin bağımsızlık sürecini ve bu süreç içinde yapılan seçimleri değerlendireceğiz. Kosova’nın yakın tarihine baktığımız zaman, siyasi istikrarın ülkeden ve bölgeden ırak olduğunu görüyoruz. Bu istikrarsızlık, coğrafi konumu itibari ile Avrupa ve Asya kıtasının birbirine yaklaştığı yer olan Balkanları dünya siyaset sahnesinde özelikle soğuk savaş sonrası ön planda tutmuştur. Bilindiği gibi, Yugoslavya altı ülke (Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya) ve iki özerk bölgeden (Voyvodina ve Kosova) oluşuyordu. Yugoslavya’nın dağılma sürecine girmesinden önce bile Kosovalılar, özerk bölge statüsünden kurtulup, devlet statüsüne geçmeye çalışmışlardır. Fakat bunu gerçekleştirme imkânı bulamamışlardır…”

Siyasal İletişim Enstitüsü araştırmacılarından Caner Süleyman’ın kaleme aldığı bu önemli araştırmanın tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

KOSOVA’DA SİYASET VE SİYASAL İLETİŞİM UYGULAMALARI