TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru mesaj stratejileri ile tanıtmalarını sağlamayı kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Bu çalışma da Enstitümüzün hazırladığı stratejik araştırma raporlarından bir tanesidir. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde siyasal partilerin uyguladığı siyasal iletişim stratejilerinin incelendiği rapor, alanında hazırlanan ender araştırmalardan biri olarak özgün bir nitelik taşımaktadır.

“29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Siyasal İletişim Uygulamaları” başlıklı raporda seçime katılan partilerden 7 tanesi incelenmiştir. Raporda partilerin yerel seçimlerde uyguladıkları siyasal iletişim yöntem ve teknikleri ele alınmış, seçmeni ikna etmek için hazırladıkları afiş, büroşür gibi görsel malzemelere de yer verilmiştir. Ayrıca partilerin gençlik ve kadın kollarının seçim çalışmalarına da raporda  değinilmiştir. 

Raporun hazırlanmasında büyük emek harcayan Enstitümüzün değerli araştırmacıları Osman Vahdet İşsevenler ve Arzu Tek‘e teşekkür ediyor, raporun hem siyaset kurumuna hem de siyasetçilere önemli katkılarda bulunmasını diliyorum.

Dr. Abdullah Özkan
TASAM Siyasal İletişim
Enstitüsü Direktörü

 Raporun Tamamı İçin Tıklayınız.