Halkla İlişkilerde çağdaş teknolojilerin kullanımı ve gösterdiği sonuçlar günümüzde halkla ilişkileri politikanın vazgeçilmez bir unsuru haline getirdi. 20.yüzyılın sonunda yaşanan ve insanların günlük hayatına etki eden önemli gelişmelerden biride internet’in evlere girmesi oldu. 21.yüzyılla birlikte değişime uğrayan internet, artık kullanıcıların şekillendirdiği bir mecra haline gelmiştir. Dünya üzerinde artan internet kullanımı, şahıs, kurum ve kuruluşlara çeşitli fırsatlar sunmuştur. Bunlardan biri de Web2.0 internet teknolojileriyle gelen özgür ve yayılmacı iletişim platformları oldu. Stratejik olarak planlanarak Halkla İlişkiler sürecine dâhil edilen Web2.0 araçları, 2008 Amerika Başkanlık Seçimleri’nde politik iletişim üzerindeki etkisini göstermiştir. Bu çalışmada 21.yüzyılda çağdaş halkla ilişkiler teknolojilerinin kullanımının, politik iletişimde neden ve nasıl bir ihtiyaç haline dönüştüğünü incelemekte ve 2011 Halk İlişkiler eğilimlerine dair ön görüde bulunmaktadır.

Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi’nden Can TUTULMAZAY ve Görkem CÖMERT’in yeni halkla ilişkiler teknolojilerinin siyasal iletişim uygulamaları üzerindeki etkisini inceleyen makalesinin tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

YENİ HALKLA İLİŞKİLER TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ