“Türklerde yönetim-yönetilen ilişkileri üç ana bölüm ve döneme ayrılarak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de yönetilene karşı tutumu, eylem ve işlemleri farklıdır. Halkı; boy, tebaa ve yurttaş (vatandaş) diye üç farklı statüye ayırabileceğimiz bu üç dönemde hem halk devleti farklı algılamakta hem de devlet kendine farklı bir yer seçmektedir.

Orta Asya Türk devletlerinde boylar, obalar ve öteki yöneticilerle iç içe yaşamaktadır. Kaan henüz içinde yaşadığı kümeden sıyrılıp ayrılmamıştır. Kandaş bir örgütlenme vardır. Yönetilenle yöneten arasında iletişimi, yardımlaşmayı ya da korumayı önleyen herhangi bir engel yoktur. Bir geçiş dönemini ifade eden Selçuklu’dan sonra gelen Osmanlı’da ise durum çok daha farklıdır…”

Prof. Dr. Metin Kazancı‘nın Türklerin Devlet ile ilişkilerini inceleyen kapsamlı makalesinin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

TÜRKLERDE DEVLET İLE İLİŞKİLER…