“Bu makalede siyasal sistemlerin ilgilendikleri ve kullandıkları “kamuoyu” kavramı incelenmektedir. Kamuoyu, toplumun tümünün ya da bir kesiminin tavır ve düşüncelerinden oluşmaktadır. Kamuyu oluşturan bireyler farklı görüş ve davranışlara sahiptir.

Kamuoyu bu görüş ve davranışları tasnif edip, ortaya çıkarır. Özellikle temsili demokrasilerde mevcut görüşlerden hangisinin daha güçlü olduğunu bilmek yararlıdır. Kamuoyunun içeriği, sertliği, yoğunluğu ve yönü kamunun siyasal iktidardan ve liderlerden beklentilerini göstermesi açısından önemlidir. Kamuoyu, demokrasilerde kamusal politikaların oluşmasında yegane faktör olmasa da en önemlisidir. Kamuoyu totaliter devletlerde küçük bir rol üstlenmektedir. Buna karsın, kamusal yargıların olmadığı demokratik toplumlar kanatsız uçak gibidir…”

Prof. Dr. Bihterin Dinçkol’un daha önce İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan kamuoyunu enine boyuna analiz eden bu önemli makaleyi yeniden kamuoyunun gündemine taşıyor, özellikle siyaset kurumunun kamuoyunu doğru analiz etmesinin yararına inanıyoruz.

Prof. Dinçkol’un kamuoyunu ele alan makalesinin tam metnine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Yönetilenlerin “Öz” Yönetimi; Kamuoyu…