“Avrupa ülkelerinde farklı toplumsal alanlarda gözlenilen yabancı düşmanı ve ırkçı eylemler, stadyumlarda da kendisini göstermektedir. Yabancı futbolculara ve
taraftarlara yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, yalnızca yerleşik taraftarlar değil, genç futbolcular arasında da gözlenmektedir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, toplumsal huzur, demokrasi ve futbol kültürü için bir tehlike oluşturmaktadır. Sorun neo-liberal ekonomik politikalarla güçsüz bırakılan geniş kitleler için tarihten gelen ve ekonomik kaygılarla biçimlendirilen önyargıların yeniden üretilmesi, endüstrileşen kitle kültürü içinde önemli bir yere sahip olan futbol oyunlarının giderek ticarileşmesi, politikleşmesi ve bu süreçte tarihsel olarak kapitalizmin, ırkçılığın önemli bir üretim mekanizması olarak belirleyiciliğini sürdürmesidir.
Bu çalışmanın amacı kapitalizmde ırkçılığın futbola yansımalarının irdelenmesi ve medyanın rolünün belirlenmesi, ve stadyumdaki yabancı düşmanlığı ve ırkçı eylemlere karşı stratejilerin geliştirilmesi için çözüm yollarının üretilmesidir…”

Siyasal İletişim Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Füsun Alver’in günümüzün en çok tartışma konularından biri olan futbol ile ilgili makalesinin tam metnine aşağıda link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Kapitalist Üretim Sürecinde
Irkçılık, Futbol ve Medya