TASAM’ın yayınladığı Stratejik Öngörü Dergisi, Türkiye ve Dünyadaki gelişmeleri daha iyi okumak, anlamak ve yorumlamak için kendisini yeniliyor, daha güçlü ve etkili bir yayın hayatı sürdürebilmek için yeniden yapılanıyor. Stratejik Öngörü Dergisi, bu heyecanına ve coşkusuna sizi de ortak olmaya davet ediyor.

Uluslar arası ilişkiler, güvenlik, hukuk, siyaset, tarih, iletişim, ekonomi ve kültür konuları başta olmak üzere sosyal bilimler alanındaki bilimsel makalelerinizi, 5. yayın yılını dolduran Stratejik Öngörü Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderebilirsiniz.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) yayınladığı Stratejik Öngörü dergisine gönderilen makaleler, konularında önde gelen isimlerden oluşan hakem heyetimizin onayından geçtikten sonra yayınlanacaktır.

Stratejik Öngörü dergisine gönderilecek olan yazılar, ele aldığı konuya yeni bir boyut getirecek özgünlüğü taşımalı ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ya da değerlendirilmek üzere gönderilmemiş olmalıdır.

Dergimizin dili Türkçedir. Ama İngilizce makalelere de yer verilebilmektedir. Bilimsel makalelerin yanı sıra kitap incelemeleri de gönderebilirsiniz.

Not: Stratejik Öngörü Dergisi’nin geçmiş sayılarıyla ilgili detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: http://www.tasam.org/index.php?konu=yay%FDnlar&kdr=d

Makalelerin gönderileceği mail adresleri:
stratejikongoru@tasam.org
abdullahozkan@ttmail.com

Adres: Balaturka Binası, Akçin Sok.
No:3 Fener, Balat 34087 İstanbul

Tel: (0 212) 635 61 51
Faks: (0 212) 532 58 82

Dr. Abdullah Özkan
Stratejik Öngörü Dergisi Editörü

STRATEJİK ÖNGÖRÜ DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI

– Makalelerin boyutları A4 sayfasıyla 25 sayfayı geçmemeli, kitap ve olay incelemeleri 3-10 sayfa arasında olmalıdır.

– Makaleler Word programında Times New Roman karakterinde ve 1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır. Metin 12 punto, dipnotlar ise 10 punto olmalıdır.
-Makalelerde mutlaka Türkçe ve İngilizce özet yer almalı ve 5 kelimelik anahtar sözcükler bulunmalıdır.
– Makalenin sonunda kaynakça yer almalıdır.
– Kaynakça ve dipnotların yazımında bilimsel makalelerde uyulması zorunlu olan kurallara riayet edilmelidir.
– Yazarlar, makalelerine iletişim bilgilerinin yanı sıra özgeçmişlerini de ekleyerek
stratejikongoru@tasam.org  veya abdullahozkan@ttmail.com mail adreslerine göndermeli ya da makalelerini elektronik ortamda CD veya DVD’ye kopyalayarak; “Balaturka Binası, Akçin Sok. No:3 Fener, Balat 34087 İstanbul” adresine postayla göndermelidir.

– Stratejik Öngörü Dergisi’ne gönderilen yazılar, hakem kurulunun onayından sonra yayınlanır ve gönderilen yazılar iade edilmez.