Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi “40. Yıl Kitaplığı” adı altında iletişimin değişik alanlarında çok önemli eserlere imza attı. Fakültenin web sayfasından tümüne ulaşabileceğiniz bu kitaplardan biri de Doç. Dr. Serdar Öztürk’ün kaleme aldığı Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri isimli eser…

300 sayfayı aşan bu önemli çalışma şu ana başlıklardan oluşuyor:

-FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN ÇALIŞMALARINDAN TÜRKİYE
TARİHİNDEKİ POPÜLER KÜLTÜRÜN İZLERİNİ BULMAK

-PERTEV NAİLİ BORATAV’IN TÜRK İLETİŞİM TARİHİ
ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

-İLETİŞİM BİLİMİ İLE HALKBİLİMİNİ BULUŞTURAN BİR BİLİM İNSANI: İLHAN BAŞGÖZ

-SİYASET BİLİMİ İLE İLETİŞİM BİLİMİNİ BULUŞTURAN BİR
BİLİM İNSANI: NERMİN ABADAN-UNAT

-BİR ‘İKTİSATÇI’NIN TÜRK İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINA
KATKILARI: SABRİ ÜLGENER ÜZERİNE NOTLAR

-TÜRKİYE’NİN DÜZENİ’Nİ İLETİŞİM AÇISINDAN OKUMAK

-TANPINAR’IN OYUN DÜNYALARI: SİNEMA-ENSTİTÜ-KIRAATHANE

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi yönetimine ve bu eserlere emek veren değerli hocalarımıza Siyasal İletişim Enstitüsü olarak teşekkür ediyor, bu çabanın diğer üniversitelerimize de örnek olmasını temenni ediyoruz.

Doç. Dr. Serdar Öztürk’ün Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri isimli eserinin tam metnine aşağıdaki link aracılığıyla ulaşabilirsiniz:

Türkiye’de İletişim Düşüncesinin Kökenleri