“Bu çalışmada kamu yönetiminde etik sorunsalı tarihsel bir perspektifle incelenmiş
ve kamu yönetiminde etik dışı davranışların her dönem yaygın olduğu görülmüştür.
Çalışmada, modern kamu yönetimi sistemlerinin inşa edilmesi sürecinde gelişme
gösteren “kamu yararı” kavramının, kamu yönetimi etiği düşüncesinin gelişimine katkı
sağladığı anlaşılmıştır. Yirminci yüzyılla birlikte, kimi ülke kamu yönetimi sistemlerinde etik kodların geliştirildiği ve bu yıllarda kamu çalışanlarının hiçbir sapma davranış göstermeden kamu yararı doğrultusunda eylemde bulunacakları yönünde bir düşünce kabul görmüştür. Bu kabulün merkezini, kamu çalışanlarının davranışlarının dışsal olarak belirlenebileceği oluşturmuştur. Oysa, tüm etik kodlama ve yasal yaptırımlara rağmen kamu yönetiminde etik dışı davranışların 1970’li yıllar boyunca hızlı bir artış eğilimine girdiği gözlenmiştir. Bu durum, kamu yönetimi etiği alanına yönelik akademik merakın artmasına yol açmıştır. Çalışmanın sonunda, kamu yönetiminde etik konusuna yönelik duyarlılığın ulusal sınırları aşıp, uluslararası bir nitelik kazandığı ve devletlerin, kamu yönetiminde etik dışı davranışların önlenmesi konusunda büyük çaba içerisine girdikleri görülmüştür…”

Murat Özdemir’in daha önce ZKÜ sosyal bilimler dergisinde yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Kamu Yönetiminde Etik