Futbol kapitalizm içersinde endüstriyel bir biçim alarak bir oyun olmaktan
çıkmıştır. Kitleleri etkileyen gücüyle futbol egemen ideolojiyi, tüketim kültürünü yeniden üreten ideolojik bir aygıta dönüşmüştür. Futbol iktidar mücadelesi bağlamında, egemen ideolojinin yeniden üretimi için kullanılabileceği gibi muhalif anlamda toplumsal özgürleşme sürecinin bir öğesi haline de getirilebilir. Muhalifler, futbolu örgütlenme ve kitleselleşme amacıyla bir iletişim biçimi olarak kullanabilirler.
Bu anlamda, toplumsal muhalefetin yeniden biçimlendirilmesi sürecinde kitleleri etkileyecek yeni iletişimsel yöntemler bağlamında futbol önemli bir olanak olarak tartışılmayı hak etmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Barış Çoban’ın İletişim Dergisi’nin 26. sayısında yayınlanan makalesi, liglerin henüz sona erdiği bugünlerde futbola değişik bir açıdan bakmamıza yardımcı oluyor. Makalenin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

Futbol ve Toplumsal Muhalefet