“Siyasi karar tahakküm-yönetim- strateji ilişkilerini içerir ve kendine has bağımsızlaşma yeteneği vardır. Siyasi kararın egemenlikle rabıtası norm ihdasıyla konumlandığından norm ve istisna eksenleri ayrıntılandırılmış, istisnayı dışlamanın asliliği vurgulanmıştır. Aydınlanmacı tezde normların hakikati temsili, özneler arasındalığılığı üzerinde durulmuş Rawls’un düzeltme girişimine değinilmiştir. Müzakereci ve kararcı tezlerin rasyonal addedilmeyen unsurların siyasi kararlara sızısı bakımından farklıklaşmaları irdelenmiştir. Schmitt’in reddettiği norma yakınlık ve meylettiği istisna kuramının ulus muhtevasından gelen tarihi sabiteleri dışlayıcı yapısına buna mukabil liberal tezlerin siyasi karar mimarisi bakımından tam yapısızlaştırmayı hedeflediğine ve Rawls’un nötrleştirici tutumuna değinilmiştir…”

Serdar SEMENT’in İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 11. sayısında yayınlanan Siyasi Karar ile ilgili bu önemli makalesinin tam metnine aşağıdaki linki kullanarak ulaşabilirsiniz:

Siyasi Karar