“Bu çalışmada Türk siyasal yaşamında rakip partiler konumunda olan ve bir
taraftan kendisini “muhafazakar demokrat” olarak kimliklendiren Adalet ve Kalkınma
Partisi ile diğer yanda kendisini “sosyal demokrat” olarak tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nin söylemsel düzeyde oluşturdukları demokrasi kavramlaştırmaları incelenmektedir. AKP ile CHP’nin demokrasi kavramına ilişkin söylemleri, esas itibarıyla söz konusu partilerin programları temel veri olarak alınmakta ve literatürdeki demokrasi kuramları çerçevesinde çözümlenmektedir…”

Dr. Leyla KAHRAMAN ve Dr. Bülent EVRE’nin Kasım 2007’de ODTÜ’de düzenlenen 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde sundukları bildirinin geliştirilmiş biçimi olan bu makale, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler dergisinde (cilt:9, sayı:1) yayınlandı. Siyasal İletişim Enstitüsü’nün çalışma alanını ilgilendiren bu özgün çalışmanın tam metnini ilginize sunuyoruz. Aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak makaleye ulaşabilirsiniz:

TÜRKİYE’DEKİ SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “DEMOKRASİ”
KAVRAMLAŞTIRMALARI: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFLE AKP
VE CHP ÖRNEK OLAYI