“Bu çalışmada Türkiye’de iletişim alanında yeni bir eğilim olan “spin doctor” terimine Türkçe terim karşılığı önerilmeye çalışılacaktır. Terim; “spin doctor nedir? spin doctor kimdir? spin doctor ne yapar?” soru başlıkları altında irdelenecektir. Spin doctor nedir? sorusunda terimin kökeni; halkla ilişkiler, medya ve politikadaki uygulamalarının kısa tarihçesinden başlanarak açıklanacak ve günümüze kadar gelinecektir…”

Dr. Ayten Görgün’ün 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu’nda sunduğu bildirinin tam metine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor