“İletişim alanında izleyici odaklı araştırmalar arasında “alımlama” çalışmaları önemli bir yer kaplamaktadır. İzleyicinin aktif bir süreç içinde olduğunu öngören araştırmacılar, bu izleyicilerin televizyonu kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda kullandıklarını düşünmektedirler. Kültürel çalışmalar geleneği etrafındaki araştırmacılar ise, izleyicinin televizyon mesajlarını farklı şekillerde yorumlayabilecekleri düşüncesinden hareketle çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Bu noktadan hareketle, medya mesajları birer metin olarak değerlendirilir ve izleyicinin farklı okumalar yapabileceği düşünülür…”

Oya SAKI AYDIN’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2) yayınlanan makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

ALIMLAMA ARAŞTIRMALARI VE KÜLTÜREL
ÇALIŞMALAR GELENEĞİNİN KATKISI