“Bu makalemizde Batı’nın yaklaşık 80 yıldır dünyaya yaydığı iletişim araştırmalarındaki temel yaklaşımların ortaya koyduğu ideolojiyi, daha doğrusu, benimsenen dünya görüşünü doğallaştıran, normalleştiren; taraftarı olunmayan dünya görüşünü ise çürüten ideolojik kavrayış ve terminolojinin medya-insan-toplum ilişkilerini açıklamada nasıl çalıştığını genel bir bakış açısıyla ortaya koymaya çalışacağız. Amacımız, iletişim araştırmalarındaki temel iki yaklaşımla ilgili bir takım soru işaretleri oluşturmak ve Batı kavrayışının dışında, çevre ve yarı çevre ülkelerden Batı’ya bakışın daha değişik temel yaklaşımlar ortaya koyabileceğinin ipuçlarını vermektir…”

Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Şermin Tekinalp’ın daha önce Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi’nde (KİLAD) yayınlanan bu önemli makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

İletişim Araştırmalarında İdeoloji Ve Küreselleşme: Eleştirel Bir Bakış