“Niteliksel tarihsel tasarım olarak hazırlanan bu makale 50’li yıllarda tohumları
atılan, 90’lı yıllarla birlikte futbolun endüstrileşmesine ve futbol ile televizyon
izlemenin yaygınlaşmasına yol açan televizyon ile futbol arasındaki ilişkiyi ve bu
ilişkinin doğasını sorgulamak amacıyla yazıldı. Bu amaçla öncelikle endüstriyel
futbolun oluşumunda televizyonun rolü ele alındı. Futbolun televizyona olan etkileri ve ardından esas sorunsalımız olan, televizyon futbolu nasıl etkiliyor sorusunun yanıtı arandı. Çalışmanın temel argümanına göre, futbol endüstrisi medyayı besleyen ve
medyadan beslenen bir karaktere sahiptir, ve televizyon oyunun daha iyi bir
televizyon ürünü haline dönüşebilmesi için futbolu ve futbolun aktörlerini kendi
gerçekliğine uyumlandırmıştır…”

Doç. Dr. M. Bilal Arık’ın daha önce İletişim kuram ve araştırma dergisi’nde yayınlanan (Sayı:26 Kış-Bahar 2008) makalesini ilginize sunuyoruz. Makalenin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme