Medyanın ‘dil etiği’ ya da dilsel etik sorumluluğu olarak önerdiğimiz bir etik sorumluluğun gereğini olumlayan ve vurgulayan bu metin, medyanın dil kullanımındaki etik (aktörel) durumunu belirlemeye çalışıyor ve yoğun biçimde gözlemlenen dil düzeyi ya da dilin kötü kullanımı sorunsalına çözüm arıyor. Sonuçta, var olan sorunlar için, herkesçe kabul edilebilir bir ‘özdenetim’ düzeneğinin oluşturulmasının ve medya kuruluşlarının ortaklaşa uyacakları bir dil yönetişimi uygulamasının uygun olacağını vurgulayan başkaca çözüm önerileri de tasarlıyor.

Doç. Dr. Mete Çamdereli’nin RTÜK tarafından düzenlenen “Medya Etiği” panelinde sunduğu bildirinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Medyanın Dilsel Etik Sorumluluğu