“Yeni medya üzerine gelişen literatür, bu medya türlerinin sunduğu olanakların yanı sıra ortaya çıkardıkları sorunları tartışmaya da giderek önem veriyor. Bir medya türü olarak internet için de etik konular literatürde sıkça ele alınır hale geldi. Bu makale, etik konularının ekonomi politik bir bağlamı olması gerektiğinden hareket etmektedir. Bu nedenle, internetteki etik konular ekonomi politik bir bağlamda değerlendirilecektir. İnternette etik konuları arasında literatürde sıkça tartışılan telif hakları, kişilik haklarının korunması, özel yasamın gizliliği, mahremiyet, haber-reklam ayrımının belirsizleşmesi, ticari sır, veri güvenliği ve benzerleri son analizde, ekonomi politik bağlamlarında değerlendirilmesi gereken konulardır. İnternetteki mülkiyet ilişkileri, istihdam ilişkileri ve teknolojik bağımlılık gibi ekonomi politik çözümleme düzeyleri internette etik konularıyla doğrudan ilgilidir ve bu ilgiyi kurmayan etik çözümlemeler yetersiz kalacaktır. Bu bildiride iki etik konu ele alınmıştır: Mahremiyet ve telif hakları…”

Prof. Dr. Ümit Atabek’in daha önce Küresel İletişim Dergisi’nde (Güz -2006) yayınlanan makalesinin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığı tıklayınız:

İnternette Etik Sorunların Ekonomi Politik Bağlamı