“Halkla ilişkiler, özel ya da kamu kurum/kuruluşların belirlenmiş hedef kitlelerini etkilemek için hazırlanmış planlı, inandırıcı bir iletişim çabası ve yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkiler işlevini sürdürdüğü kurum ile kurumun hedef kitleleri arasında çift yönlü bir iletişim kurarak karşılıklı anlayışın, kabul görmenin, işbirliğinin sağlanıp sürdürülmesine yardım eder ve bilgi akışını sağlar. Halkla ilişkiler, bir yönetim işlevi olarak kurumun amaçlarının ve felsefesinin tanımlanması, kurum kültürünün çalışanlara iletilmesi, çalışanlara yönelik düzenlenecek olan birtakım eğitim ve organizasyonlarla gelişimin sağlanması, gerekli noktalarda örgütsel değişmenin gerçekleştirilmesi için gerekli verilerin toplanması ve çalışmaların yapılması görevlerini üstlenmektedir. Bu çalışmada yeni iletişim teknolojileri, bu teknolojilerin halkla ilişkiler açısından önemi ve özellikle de Internet’in halkla ilişkiler alanındaki yansımaları ve yeri teorik olarak incelenecektir…”

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beril AKINCI VURAL ve Araştırma Görevlisi Gül COŞKUN’un 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu’nda sundukları bildirinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Yeni Teknolojiler ve Halkla İlişkiler: Halkla İlişkiler Alanında İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma