“Günümüz çağdaş devlet anlayışı, uygulamalarının hesabını verebilen ve yaptıklarının arkasında duran devletti ifade etmektedir. Bu anlayış çerçevesinde devlet yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, adillik ve sorumluluk bugünün aranılan kamu yönetim ilkeleridir. Kamu idaresinin hatalı ve yanlış uygulamaları karşısında vatandaşların haklarını koruyan ayrıca kamu yönetimi üzerinde etkin bir denetim aracı olan kamu denetçiliği (Ombudsmanlık) kurumu Avrupa Birliği sürecinde Türkiye açısından önem arz etmektedir…”

Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni Hasan Abdioğlu’nun İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl 6, Sayı 11) yayınlanan ve Ombudsmanlık üzerine özgün saptamalar içeren makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

YÖNETİŞİM İLKELERİNİN UYGULANMASINDA KAMU DENETÇİLİĞİ (OMBUDSMANLIK) KURUMU VE AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİ