Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) yürüttüğü “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi” il çalıştayı, Mersin Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan çalıştayda Emekli Büyükelçiler Aydemir Erman ve Ömür Orhun uluslararası ilişkiler ve uluslararası güvenlik konularında sunum yaparken, emekli büyükelçi Murat Bilhan kültür konusunu ele aldı. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan Türk siyasetinin sorunları ve çözüm önerileri, Prof. Dr. Hasan Selçuk ekonomi, Prof. Dr. Vural Altın’da bilim-teknoloji ve eğitim konularında sunum yaptılar.

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi” Mersin Çalıştayının açılışında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, bugün ulusal sınırların fiziken var olduğunu ancak sosyo-ekonomik ve siyasi anlamda adeta sınırların olmadığı bir dünyada yaşanıldığını söyledi. Vali Aksoy, ‘büyük devlet’ olmanın ön koşulunun yalnız kendi egemenlik sınırları içerisinde değil, dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmeleri, fırsat ve tehlikelerin de algılanıp, bunların ülke lehine dönüştürülmesine yönelik stratejiler oluşturulmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy da çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada insan kaynağının önemine dikkat çekti. Şensoy şunları söyledi: “Bugün dünyanın geldiği noktada rekabet edebilmemizin, güçlü ülke olabilmemizin, güçlü kurumlar olarak öne çıkabilmemizin, huzurlu ve mutlu bireyler olabilmemizin temeli güçlü insan kaynağına sahip olmaktır. Dünyada artan çok boyutlu rekabet ortamı içinde ya mevcut durumdan geriye düşeceğiz ya da daha yukarıya çıkacağız. Çünkü mevcut yerimizi korumak gibi bir lüksümüz yok. Bu noktada da ‘Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’ önemli bir misyon üstlenecektir.”

Mersin’de yapılan çalıştayın öğleden önceki bölümünde uluslararası güvenlik, uluslararası ilişkiler ve siyaset konuları ele alınırken, öğleden sonraki bölümünde ekonomi, bilim-teknoloji- eğitim ve kültür konuları tartışıldı. Mersin’in üst düzey kamu yöneticileri, öğretim üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve medya mensuplarının katıldığı çalıştayın son bölümünde katılımcıların soruları yanıtlandı.