“Politika, yurttaş ve medyanın bütünleştiği alan olan siyasal iletişim, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile kullanım açısından kolaylaşırken, aslında içerik açısından daha da karmaşık bir hal aldı. Elektronik medya kapsamında tanımlanmakta olan internet üzerinden sağlanan  serbest iletişim ortamı, teknolojiye dayalı enformasyon kültürünün süphesiz bir gereği olarak karşımıza çıkmakta ve sosyal varlık değerini kendine yüklemektedir. On-line tartışma ortamları ve Türkçemizde henüz deşifre edilmemiş, Blog olarak adlandırılan kurumsallaşmış ve endüstriyel hale gelmiş, anaakım medya yapısından uzak bireysel paylaşım alanları ya da  ”sanal serbest kürsüler”  sivil medya kavramının özünü teşkil etmektedir. Tartışılması gereken bir diğer husus ise, şimdilik demokratik ifade özgürlüğünün bir iletişim ortamı olan blogların ve sosyal medyanın, sonunda nasıl kendi kamuoylarını yarattığı ve kendi etik değerlerini de gündeme getirmekte olduğudur. Bu bağlamda bu bildiri çalışmasında, modern iletişimin artık bir parçası olan bu “sanal serbest kürsü”lerin uygulama ve iletişim etiği açısından değerlerinin dünyadan örneklerle tartışmaya açılması amaçlanmaktadır…”

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ece İNAN  ve Arş. Gör. Burak PEKÜN’ün makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

SİYASAL İLETİŞİM, “SANAL SERBEST KÜRSÜLER” VE İLETİŞİM ETİĞİ