“Genellikle Türkiye’nin de üyesi olduğu Strazburg’daki Avrupa Konseyi ile karıştırılan
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB’nin temel karar alma kurumudur. Yasama (bu sorumluğu Avrupa Parlamentosu ile paylaşır), üye devletlerin genel ekonomi politikalarının koordinasyonu, AB bütçesinin onaylanması (Avrupa Parlamentosu ile birlikte), AB ile diğer ülkeler veya uluslararası Birlik için örgütler arasında uluslararası anlaşmalar imzalanması, Avrupa Konseyi tarafından ortaya koyulan yönlendirici ilkelere dayanarak AB’nin ortak dış ve güvenlik politikasının geliştirilmesi, cezai konularda ulusal mahkemeler ve polis güçleri arasında işbirliğinin koordinasyonu sağlanması yetkilerine sahiptir. Bu nedenle Konsey, AB içerisindeki en güçlü ve en yetkili kurumdur demek yanlış olmayacaktır. Ayrıca Konsey, AB genişleme sürecinde de belirleyicidir. Avrupa Birliği ve aday ülke arasında kurulan ortaklık ilişkisinin yasal temelini oluşturan ortaklık anlaşmalarının yürürlüğe girebilmesi için Komisyon teklifinin Konsey tarafından onaylanması gerekmektedir…”

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü’nden Emine Akçadağ’ın makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ’NİN İŞLEYİŞİ VE TÜRKİYE’YE YANSIMALARI