“Bu makale, iletişim modellerinin politik katılım üzerinde değerlerin etkisine nasıl aracılık ettiğini tartışmaktadır. Öncelikle, Post‐materyalist değerlerin katılım üzerindeki olumlu etkilerinin gazetelerdeki kamuyu ilgilendiren konuların içeriğini okumak yoluyla yönlendirildiğini tespit ettik. Buna karşın, televizyon eğlenceliklerinde vurgulanan materyalist değerler, politik katılımı olumsuz yönde etkilemektedir. Kişilerarası fikir uyuşmazlıkları ise, kamuyu ilgilendiren konuları okumadaki olumlu etki ve politik katılım üzerinde materyalizmin olumsuz etkisinin aynı zamanda ortaya çıkmasına aracılık eder. Gerçeklere dayanan politik bilgi/haberin kazanılmasıyla, politik katılım üzerinde iletişim örneklerinin etkisi daha iyi açıklanabilir. Bu çalışmada, haber hakkında düşünmek için bireylerin çaba göstermesi, daha fazla bilgi araştırması ve bireylerin medyadan aldıklarıyla değişen perspektiflerini gösteriyoruz. Haberleri yansıtma ve çeşitli kaynaklardan bilgiyi tamamlama, politik dünyayı daha iyi anlamayı geliştirir ve gerçeklere dayanan politik bilgi/haberden çok politik katılım için güçlü bilişsel bir temel oluşturmayı sağlayabilir…”

Mira SOTIROVIC ile Jack MCLEOD’ın imzasını taşıyan ve Bahar EROĞLU YALIN’ın çevirisini yaptığı bu makalenin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

DEĞERLER, İLETİŞİM DAVRANIŞI VE POLİTİK KATILIM