“İnternete ve bilgisayar teknolojilerine erişim sorunu, enformasyonun bolluğu ve ticarileşmesi, internet üzerinde tekellerin kurulması, internetin “fragmanlaşmış” içeriği, devlet ve özel sermaye tarafından tüketiciye dönüşen vatandaşın denetlenmesi için yoğunluklu olarak kullanımı, aşırı bireysel kullanımı ve kullanım amaçları vb. sorunlar; İnternetin demokratikleştirici potansiyelinin sınırlılıklarını oluşturmaktadır. İnternet  yeni bir demokrasi vaat etmekten ziyade kamusal meseleleri görünür kılmaktadır.

Enformasyon tarafsız bir kavram değildir, üretimi ve dağıtımı belirli güç odaklarının ve çıkar gruplarının elindedir. Metalaşmış, fragmanlaşmış,  bireyselliği öne çıkaran enformasyon ve iletişim teknolojileri sunuluyor tüketiciye. Her şeyin metalaştığı bir düzende demokrasi hayal olarak kalıyor yine…”

Yrd. Doç. Dr. Gülüm Şener’in makalesinin tam metnine ulaşmak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

INTERNET VE DEMOKRASİ İLİŞKİSİNE DAİR ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM