“1987 yılında kaybettiğimiz İdris Küçükömer’in Türk düşün tarihindeki yeri her zaman için özel olacaktır. Bu özel durumu Ece Ayhan, Küçükömer’i kişisel ve bilimsel dürüstlük ve doğruluğuyla Cumhuriyet’te gelmiş geçmiş en özgün ve en ilginç ‘uç’ düşünür olarak tanımlayarak vurgulamıştır. İdris Küçükömer’in günümüzde de yoğun olarak entelektüel gündemde etkisini hissettirmesinin başlıca nedeni egemen siyasal paradigmayı ters yüz etmesinde yatmaktadır. Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması adlı eserinde kurduğu ve geleneksel ilericilik kavramını tersyüz ettiği şemada İttihat- Terakki ile Kemalizm, bürokratik ve antidemokratik devleti kurup koruyan bu anlamda da “sağ” olarak konumlandırılan siyasal bir anlayış olarak karşımız çıkar. Küçükömer’e göre ise gerçekten halkçı ve “sol” bir siyasal hareket ise ancak “İslamcı Doğucu” halk kitlelerine yaslanarak oluşturulabilir. Küçükömer’in siyasal tezleri gerçekten de tartışmaya açıktır ve oldukça da spekülatiftir. Bu yüzden de özellikle Marksist ve Kemalist çevrelerden yoğun eleştiriler almıştır.

Özellikle 1980’li yıllardan sonra yeniden hatırlanan Küçükömer’in tezleri eleştiriye açık olsa da, entelektüel yaratıcılığı ile dikkat çekmektedir. Biz bu çalışmamızda, eleştirilerimizi saklı tutarak, Küçükömer’in siyasal paradigması çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin programlarının analizini yaptık…”

Yrd. Doç. Dr. S. Hakan Yılmaz’ın Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi’nde yayınlanan makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

İDRİS KÜÇÜKÖMER’İN SİYASAL TEZLERİ BAĞLAMINDA AKP VE CHP PARTİ PROGRAMLARININ ANALİZİ