“Hükümet, Kürt sorununun çözümü konusunda, Kürt halkının kendisini mağdur hisseden yaklaşımını, bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmışlığını ve insan hakları ihlallerini dikkate alan politikalar üretmek zorundadır. Sadece PKK’yı zayıflatacak ve DTP’yi siyasi alanda etkisiz hale getirecek politikalar izlemekten vazgeçmelidir. Aksine Kürt siyasal hayatında çoğulculuğu sağlayarak, DTP ile PKK’nın tüm Kürt halkını temsil etmediğini göstermek zorundadır. Ancak bu sayede DTP’nin ayrımcı emeller güden politikalarının yumuşatılması konusunda rasyonel adımlar atmış olacaktır.

Bu amaçla, hükümet, anayasal vatandaşlık kavramını benimseyerek, bireysel temelde insan haklarını güvence altına alan yeni bir anayasa oluşturmak zorundadır. Bireysel kültürel hakların tanınması, Kürt varlığının ve kimliğinin geliştirilmesi yönünde atılacak en rasyonel adımı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, aydınların önerdiği, CHP ile hükümetin atmayı düşündüğü siyasal ve kültürel tedbirler, bir an önce hayata geçirilmelidir. Eş zamanlı olarak, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı, eş zamanlı olarak, kendine has koşulları dikkate alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Genel af konusunda, aydınların görüşlerine itibar edilmesi gerekmekte ve silahlarını bırakması muhtemel militanların, normal yaşam koşullarına uyum sağlayabilmeleri için ciddi adımların atılması gerekmektedir. PKK’nın silahsızlandırılmadığı durumlarda, sorunu tümüyle çözmek mümkün görünmemektedir…”

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertan EFEGİL’in analizinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

KÜRT SORUNU VE PKK TERÖRÜ KONUSUNDA, KARAR VERİCİLERİN ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ