“Bu arastırma güçlendirici lider davranışının psikolojik güçlendirme üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma esnasında öncelikle güçlendirici lider davranışı ve psikolojik güçlendirme kavramları tanımlanmıştır. Daha sonra oluşturulan arastırma metodolojisi ısığında korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, güçlendirici lider davranışının yetki verme, sorumluluk, beceri geliştirme ve yenilikçi
performans için koçluk boyutlarının psikolojik güçlendirme üzerinde bir etkiye sahip oldukları bulunmuştur…”

Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Arslantaş’ın Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Cilt:7, Sayı:2, 2007) yayınlanan makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Güçlendirici Lider Davranışının Psikolojik Güçlendirme Üzerindeki Etkisi