Bu makalede Albay Talat Aydemir’in gerçekleştirdiği iki darbe girişimi ve ikinci darbe girişiminden sonraki yargılanma süreci incelenmektedir. Çalışmada 22 Şubat 1962 tarihindeki birinci darbe girişimi, 21 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe girişimi ayrı bölümler halinde ele alınmakta ve asker-hükümet ilişkileri bağlamında Aydemir’in yargılanma süreci anlatılmaktadır. Bu çalışma ile yıllarca anı romanlarında kendine yer bulmuş Aydemir ve arkadaşlarının ayaklanma girişimlerine dair olayların, belge tarama ve çapraz okuma yapma suretiyle bilimsel bir yaklaşımla gün ışığına çıkartılması da amaçlanmaktadır.

Dr. Diren Çakmak’ın Gazi Üniversitesi Dergisi Akademik Bakış‘ta yayınlanan (yaz 2008) makalesinin tam metnine aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Türkiye’de Hükümet- Asker İlişkisi: Albay Talat Aydemir Örneği