Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda etkinliğini artırmayı bölgesel güç / küresel bir aktör olma hedefine katkıda bulunmayı amaçlayan ve bölgemizde bir ilki temsil eden “Kamu Diplomasisi Enstitüsü”, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) öncülüğünde kuruldu.

Neden Kamu Diplomasisi?

Belirsizliklerin ve risklerin arttığı, rekabetin çoğaldığı, sahneye yeni uluslararası aktörlerin çıktığı günümüzde, “yeni bir uluslararası ortam” da doğdu. Bu yeni uluslararası ortamda soğuk savaş döneminin ya da tek kutuplu dünya düzeninin araç ve yöntemleriyle hareket etmek ve sonuç almak neredeyse imkansız hale geldi.

Yeni Dünya Düzeni, kendine özgü koşullar, kurallar, araçlar ve yöntemler de ortaya çıkardı. Soğuk Savaş Dönemi’nin “sert güç” politikası, günümüzde yerini “yumuşak güç” politikasının cazibesine bırakmaya başladı. Artık propaganda değil, ikna önemli hale geldi. Devletler arasındaki diplomasi kadar, toplumlar arasında kamu diplomasisi kurumlarının gücü ile kurulan iletişim, etkileşim, dolayısıyla “toplumdan topluma diplomasi” de önem kazanmaya başladı.

Böyle bir ortamda Kamu Diplomasisi Enstitüsü; Türkiye’nin yeni uluslararası ortama uyum sağlamasını, bölgesel ve küresel amaçlarına ulaşması için gerekli olan araç ve yöntemleri kullanmasını, kendisiyle ilgili algıyı yönetmesini ve kendisini doğru mesajlarla tanıtmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Enstitü’nün Stratejik Vizyonu

Türkiye, jeostratejik gücünün yanı sıra çok önemli tarihi birikime ve medeniyet değerlerine sahiptir. Türkiye bu değerlerle dünya barışına ciddi katkılarda bulunabilecek güçtedir. Kamu Diplomasisi Enstitüsü; Türkiye’nin bu stratejik gücünü daha etkili kullanabilmesini, dolayısıyla küresel barışa ve iş birliğine katkıda bulunabilmesini hayati derecede önemli görmekte; bu konuda hazırlanacak yol haritasına çalışmalarıyla destek vermeyi de kendisine görev bilmektedir.

Enstitü’nün Hedefleri

Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün öncelikli hedefleri şunlardır:

– Türkiye’nin izlediği çok boyutlu dış politikaya paralel olarak ulusal ve uluslararası nitelikte, ekonomi, siyaset, kültür, bilim, eğitim, teknoloji, sanat konularında kongreler, forumlar, çalıştaylar ve benzeri toplantılar düzenlemek.

– Bu tür toplantıları düzenlerken, bölgemizden ve farklı coğrafyalardan uzmanlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilişki kurmak, etkileşim içerisine girmek; ülkemizin birikimlerini onlara aktarmak, onların birikimlerinden yararlanma yoluna gitmek.

– Ulusal ve uluslararası toplantılarda ülkemizin çıkarlarının gerektirdiği konulara öncelik vermek, bu toplantılardan çıkacak sonuçları ve çözüm önerilerini karar vericilere aktarmak.

– Türkiye’nin temel sorun alanlarıyla ilgili bilimsel çalışma yapmak, rapor hazırlamak, araştırma yapmak.

– Bilimsel projeler üretmek; projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve sonuçlarını karar vericiler ile paylaşmak.

– Kamu diplomasisi konusunda toplumun ve kamu yönetiminin bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

– Kamu yönetimi ile halk arasında iletişim köprüsü görevi görmek; kamudan, kamuoyuna yönelik verilen mesajların etkinliğini ve verimliliğini artıracak çalışmalar yapmak.

– Türkiye’nin uluslararası alandaki tanıtımının etkinliğini artıracak stratejik iletişim çalışmaları yürütmek, yeni iletişim teknolojilerinin dış tanıtımda etkin olarak kullanılması için önerilerde bulunmak, bu konuda projeler geliştirmek.

– “Algılama Yönetimi” konusunda bilimsel çalışmalar yapmak; ülkemizin yurtdışındaki algısını olumlu yönde geliştirecek/pekiştirecek projeler üretmek.

-Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve verimli şekilde çalışabilmeleri, uzun vadeli kalıcı projeler üretebilmeleri için gerekli insan kaynağı, proje ve bilgi birikimi desteği sağlamak.

-Ülkemizin turizm, sanat, spor gibi imkanlarının kamu diplomasisi faaliyetlerinde etkin bir güç olarak kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek.

Enstitü Bilim Kurulu Üyeleri

Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün bilimsel çalışmalarına yön verecek bilim heyeti, seçkin üniversitelerdeki bilim insanlarından oluşuyor:

Prof. Dr. Rıdvan Karluk (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Nilüfer Narlı (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Prasnikar Janez (Faculty of Economics, Slovenya)
Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Teimuraz Beridze (Uluslar arası Karadeniz Üniversitesi, Gürcistan)
Prof. Dr. Samir Salha (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. Becir Macıc (Sarajevo Üniversitesi, Bosna Hersek)
Prof. Dr. Yavuz Atar (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Jovan Teokarevıc (Belgrad Üniversitesi, Sırbistan)
Doç. Dr. Halil Nadiri (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Esra Hatipoğlu (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Süleyman Kızıltoprak (Mimar Sinan Üniversitesi)
Doç. Dr. Ramazan Biçer (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Anatoli Momryk, (Ulusal Bilim Akademisi, Ukrayna)
Doç. Dr. Cüneyt Yenigün (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömer Anayurt (Sakarya Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan (İstanbul Arel Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Erhan Doğan (Marmara Üniversitesi)
Koba Khabazı (Milletvekili, Gürcistan Parlamentosu)

  TASAM Başkanı Şensoy: “Enstitü Türkiye İçin Çalışacak”

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, yaptığı açıklamada Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün çok kutuplu yeni uluslararası sistemde ülkemizin sahip olduğu imkanlardan en üst seviyede yararlanabilmesine ve yumuşak gücünü etkili şekilde kullanabilmesine ciddi katkılarda bulunacağını söyledi.

TASAM Başkanı Şensoy, konuyla ilgili şunları söyledi: “Öncelikle bölgesinin en etkili gücü, ardından da küresel aktör olmayı hedefleyen Türkiye’nin, kamu diplomasisi araçlarını kullanarak amaçlarına daha sağlıklı şekilde ulaşacağına inanıyoruz. Enstitümüz bu amaç için gerekli bilimsel çalışmaları yapacak, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler gerçekleştirecek, ayrıca uluslararası etkinliklerde bulunacaktır. Enstitümüz ayrıca Türkiye’nin “bölgesinin lider ülkesi ve küresel bir aktör olma” hedefine katkıda bulunmanın yanı sıra, küresel barış ve iş birliğinin tesisi için de çaba harcayacaktır…”


Kamu Diplomasisi Enstitüsü’nün internet sitesi için lütfen TIKLAYINIZ.