“Günümüz dünyasının anlayışları ve tüketimleri imajlara dayanmaktadır. Hayatın her alanında ve her döneminde karşılaşılan bir kavram olan imajın oluşmasında kitle iletişim araçlarının etkisi ile.farklı yerlerde yaşayan farklı yapıdaki kitlelere ulaşabilme imkanı doğmuştur. İmajın oluşmasında ve oluşan imajın yönlendirilmesinde etkili olan medyanın kullanımı önem kazanmıştır. Ancak pek çok argümanın bir araya gelmesi ile oluşan imajın, siyasi arenada seçmenler üzerinde ikna edici etkisi salt medya aracılığı ile olmamaktadır. Medyanın imaj oluşturmada ve imajın biçimlenmesinde kullandığı renkler skalası insan zihninde kalıcı olmasını sağlamaktadır. Hedef kitleye bağlı olarak, imajlar hazırlanmakta ve bu başarılı bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu siyasi liderler söz konusu olduğunda da aynıdır. Beklentiler ve liderlik tipleri değiştikçe, aynı şekilde imajlar da değişmektedir. Politik söylev aynı zamanda aktör olan liderler yaramaktadır.

Türk siyasi tarihinde, liderlerinin imajları mensubu oldukları partilerin imajlarının önüne geçmiş örneklere rastlanmaktadır. Liderleri ile bütünleşen partilerin liderlerinin siyasi arenadan çekilmeleri sonucunda seçmenlerin oylarının kaybına yol açtığı gözlemlenmektedir. Karizmatik liderlik nitelikleri, günümüz toplumu içerisinde çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu makale, liderlik kavramını ve liderlere atfedilen değerleri tartışmaktadır. Bu noktada, ‘lider imajlarının siyasi seçimlerde etkisi nedir?’ tartışmasından yola çıkarak siyasi liderlerin imajlarının oluşumunda etkili olan dinamikleri ortaya koymak, var olan liderlik ve siyasi imaj literatürünü genel bir bakışla gözden geçirmek amaçlanmıştır…”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Meltem ÜNAL ERZEN’in “İletişim Fakültesi Dergisi”nde yayınlanan makalesinin tam metni için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİYASİ LİDER İMAJLARININ SEÇİMLERDE ETKİSİ