“İnternet, siyaset ve pazarlama ilişkisine yeni bir boyut kazandırarak, son yıllarda siyasi iletisim ve kampanyaların gerçekleştirildiği popüler bir yer haline gelmiştir. Günümüzde siyaset pazarlamasının önemli bir aracı haline gelen internet, siyasi parti, aday ve liderler açısından seçmenlere ulaşmada, ideoloji ve fikirlerin yayılmasında, destek ve parasal kaynak sağlamada yeni fırsatlar sunarken; seçmenler açısından parti politikalarını öğrenmede, adaylara ulaşmada ve görüşlerini iletmede büyük olanaklar sağlayarak siyasi iletişim ve etkileşimi güçlendirmektedir. Bu çalışmada amaçlanan siyaset pazarlamasında internet ile birlikte yaygınlaşan yeni trendlerin ortaya konmasıdır…”

Yrd. Doç. Dr. Erkan AKAR’ın Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (2009/23) yayınlanan makalesinin tam metnine, aşağıdaki baslığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

İnternetle Değişen Siyaset Pazarlaması: Dünyadan Örneklerle Yeni Trendler