Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece İnan’ın editörlüğünü yaptığı “Seçenlere ve Seçilenlere; Politik Dünya” isimli kitap yayınlandı.

Referans Yayınları arasında yayınlanan kitap, siyasal iletişim alanına önemli bir katkı yapacak nitelikte. Kitapta Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özkan’ın Türk seçmeninin oy verme davranışını inceleyen bir makalesi de yer alıyor.

Yayınevinin tanıtım yazısında kitapla ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

“Popüler kültürde yaygınlıkla algılandığının aksine, siyasal iletişim örgüsünün, her türde yönetim biçiminde ve sosyolojik yapıda kendini bulan ve ister aktif isterse pasif anlamda olsun yönetimin ve siyasetin kopmaz bir parçası olduğu gerçeği ile yola çıkan bu derleme çalışması, hem tarihsel temelleri kavramaya yönelik örnekler sunmayı hem de güncel siyasal iletişimin nasıl uygulandığını zihinlerde şekillendirmeyi amaçlamaktadır. Bu iki temel amaç sebebiyle çalışma iki ana bölüme ayrılarak; sistem, teknik, dönem, iletişim yönetimi ve medya ile siyasal eğilimler arasında ne kadar farklılıklar olabileceğini vurgulamakta ancak bu farklılıkların siyasal aktör kavramının özünü çok fazla değiştiremediği tespitinin de altını çizmektedir.

Farklı üniversitelerden iletişim akademisyen ve profesyonellerinin katılımı ile bakış açısı çeşitlenmiş olan bu çalışmanın, hem “Seçenlere” hem de “Seçilenlere”; politik psikolojiden, Barack Obama’nın siyasal halkla ilişkilerine, Aristoteles’in Retorik yapıtından, Web 3.0 olgusuna ve Atatürk’ün lider iletişimine kadar geniş bir perspektifte, dünyanın siyasal iletişim stratejilerini daha yakından görme fırsatı vereceğini, bir diğer deyişle “Politik Dünya” hakkında düşündüreceğini umuyoruz…”