“Siyasal kampanya kavramı anadamar çalışmalar tarafından siyasal pazarlama kavramı içinde tanımlanmaktadır. Yaklaşımlar sürecin bütün unsurlarını değil sadece odaklandığı bazı birimlerini ele almaktadır. Eleştirel yaklaşım siyasal iletişim sürecini temsil, demokrasi gibi kavramlarla tanımlamakta ve dezavantajlı politik yapıların siyasal sistem içinde temsil eksikliğine dikkat çekmektedir. Bu çalışma sürecin bütün unsurlarını içeren ve demokratik temsile dayanan kampanya yönetim alternatifini ortaya koymayı amaçlamaktadır…”

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem YAŞIN’ın makalesinin tam metnini okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız:

SİYASAL KAMPANYA YÖNETİMİNDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM