“Erkeklerle eşit haklar elde etmek için iki yüz yıl boyunca mücadele veren kadınların bu çabaları, onların siyasal alanda bir ölçüde de olsa seçme ve seçilme haklarını kazanmalarını sağlamıştır. Ancak bütün bu çabalar sonunda kazanılan bu haklar, erkek egemen zihniyetin kalıpları içinde hukuksal düzenlemeler açısından bakıldığında, büyük bir kazanım olarak kabul edilse bile, uygulamada istenilen olumlu sonuçlara ulaşamadığı ve çoğu yerde biçimsel kaldığı gerçeğinden hareket edildiğinde, eril siyasetin yapısının değiştirilmesini gerçekleştiremedigi görülmektedir. Bu çalısmanın amacı, Türkiye’deki siyasi yapılanma içerisinde kadının görünmezliğini ele almaktır. Bugün için öncelikle siyasetle ilgili kavramsal açıklamalar yapılacak ve daha sonra toplumsal cinsiyet olgusu kısaca ele alınarak, kadınların siyasi platformda egemen yapı tarafından nasıl çevrelendiği konusuna yer verilecektir…”

Sosyolog Yonca Altındal’ın daha önce Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde (Cilt: 12 Sayı: 21, 2009) yayınlanan makalesinin tam metnine, aşağıdaki başlığın üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz:

Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri