“Günümüz dünyasında, uygulanmasında sorunları olsa da, insanlığın şimdiye kadar geliştirebildiği en iyi siyasal rejimin demokrasi olduğu konusunda geniş bir oydaşma bulunuyor. Eski Yunan kent devletlerinden beri demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi diye tanımlanıyor Bu kullanılmasına alışılmış bir tanım. Ama bu yazıda kullanılırken bu tanımı daha dakikleştirmek gerekir. Bunun için de halk ve yönetim kavramlarından ne kastedildiği üzerinde durmakta yarar var. Halk denildiğinde, sınırları belirli bir alandaki, bir toplumun özgür ve eşit yurttaşlarının tümü anlatılmak isteniyor. Geçmişte kendi kendini yönetme hakkına sahip yurttaşlar, toplumun sadece seçkin bir kesimini kapsarken, XX. yüzyıldan sonra yurttaşların o topluluk içindeki tüm yaşayanları kapsar hale gelmesi gerektiği üzerinde uzlaşma olmuştur. Böyle tanımlanmış bir halkın kendi kendini yönetmesi denildiğinde ise bu topluluğun yaşamlarını belli bir düzen içinde sürdürmesi için gerekli kuralların neler olacağının kararlaştırılması ve bu kararların uygulanmasının sağlanması anlaşılmaktadır. Böyle olunca da demokrasi denildiğinde eşit ve Özgür bireylerin denetiminde kalan bir toplu karar verme ve uygulama sürecinden söz edilmiş olmaktadır…”

Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin analizinin tamamını okumak için lütfen aşağıdaki başlığın üzerine tıklayınız: TEK VE ÇOK KADEMELİ DEMOKRASİ KURAMLARININ ONTOLOJİK KABULLERİ ÜZERİNE